Blog Blog

Indietro

TUỔI TY HỢP VỚI TUỔI NÀO

Các bạn có năm sinh âm lịch là 1996 có nghĩa là sinh trong khoảng 19/2/1996 đến 6/2/1997 dương lịch.

TUỔI 1996 MỆNH GÌ, HỢP TUỔI NÀO?

TUỔI 1996 MỆNH GÌ?

Sinh năm 1996 là Nam hay Nữ đều Mệnh Thủy – Nước Trong Lạch – Giãn hạ Thủy

SINH NĂM 1996 TUỔI GÌ?

Sinh năm 1996 tuổi Bính Tý (con chuột)

NAM 1996 HỢP TUỔI NÀO?

(Xét chi tiết 10 tuổi – chỉ cần một màu xanh là đủ cho tất cả)

Nữ 1995: (Ất Hợi – con Heo, mạng Hỏa, cung mệnh Khảm)

– Xung hợp Thiên Can: Bính – Ất => Bình thường

– Thiên can soi địa chi: Con khó nuôi

– Càn Khôn: Cung TỐN với cung KHẢM => Sinh Khí (rất tốt)

– Khắc Mạng: Thủy và Hỏa => Duyên tự nhiên thành, tuy xấu mà đặng hòa hợp

– Địa chi: Tý và Hợi => Bình Thường

Nữ 1996: (Đồng tuổi, Bính Tý, mạng Thủy, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên Can: Bính – Tý => Bình thường

– Thiên can soi địa chi: Người vợ sinh sản khó, nhưng nuôi được thì danh thơm. Trước sau cũng giàu sang Đại Lợi, nếu có vợ lẽ thì vợ lễ sẽ sinh con trai.

– Càn Khôn: Cung TỐN với cung KHÔN => Ngũ Quỷ (xấu)

– Khắc Mạng: Thủy và Thủy => Điền trạch Đặng, ăn ở với nhau được

– Địa chi: Tý và Tý => Bình Thường

Nữ 1997: (Đinh Sửu, mạng Thủy, cung mệnh Chấn)

– Xung hợp Thiên Can: Bính – Sửu => Bình thường

– Thiên can soi địa chi: Bình thường

– Càn Khôn: Cung TỐN với cung CHẤN => Phước Đức (Rất tốt)

– Khắc Mạng: Thủy và Thủy => Điền trạch Đặng, ăn ở với nhau được

– Địa chi: Tý và Sửu => Lục hợp

Nữ 1998 (Mậu Dần, mạng Thổ, cung mệnh Tốn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Mậu =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Dần =>> Vợ chồng khi lìa khi hiệp, rồi sau cũng đặng sum vầy, sanh con trai thi đỗ vì đặng chữ ” Phùng Xuân ” ướng.

– Càn Khôn: Tốn – Tốn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Thủy – Thổ =>> Hai mạng khắc nhau, vui vẽ bất thường, làm việc gì cũng khó.

– Địa chi: Tý – Dần =>> Bình thường

Nữ 1999 (Kỷ Mão, mạng Thổ, cung mệnh Cấn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Kỷ =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Mão =>> Làm ăn lúc tịnh lúc suy, nhiều con chẳng thành đạt, dầu có lúc phong lưu cũng vô ích.

– Càn Khôn: Tốn – Cấn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) 

– Khắc mạng: Thủy – Thổ =>> Hai mạng khắc nhau, vui vẽ bất thường, làm việc gì cũng khó.

– Địa chi: Tý – Mão =>> Tứ Hành Xung.

Nữ 2000 (Canh Thìn, mạng Kim, cung mệnh Càn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Canh =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Thìn =>> Làm ăn lúc tịnh lúc suy, nhiều con chẳng thành đạt, dầu có lúc phong lưu cũng vô ích

– Càn Khôn: Tốn – Càn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn được: Hại Họa ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Thủy – Kim =>> Kim Thủy sinh tài sung sướng đến già, con cháu đặng khá.

– Địa chi: Tý – Thìn =>> Tam hợp.

Nữ 2001 (Tân Tỵ, mạng Kim, cung mệnh Đoài)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Tân =>> Chồng Bính lấy Vợ Tân rất tốt. 

– Thiên can soi địa chi: Bính – Tỵ =>> Đặng Phú quý vinh hoa sung sướng đến trọn đời, con cháu cũng đẵng hiển đạt.

– Càn Khôn: Tốn – Đoài =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài được: Lục Sát ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Thủy – Kim =>> Kim Thủy sinh tài sung sướng đến già, con cháu đặng khá.

– Địa chi: Tý – Tỵ =>> Bình thường

Nữ 2002 (Nhâm Ngọ, mạng Mộc, cung mệnh Cấn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Nhâm =>> Chồng Bính lấy Vợ Nhâm rất Xấu. 

– Thiên can soi địa chi: Bính – Ngọ =>> Vợ chồng đặng giàu sang đại lợi, từ 40 tuổi trở lên sẻ có tiểu tật, con đặng thi đỗ.

– Càn Khôn: Tốn – Cấn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) 

– Khắc mạng: Thủy – Mộc =>> Thủy Mộc nhân duyên, vợ chồng ăn ở đặng Bá Niên Giai Lão.

– Địa chi: Tý – Ngọ =>> Lục Xung. Tứ Hành Xung.

Nữ 2004 (Giáp Thân, mạng Thủy, cung mệnh Khảm)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Giáp =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Thân =>> Vợ chồng làm ăn trước phải chịu gian nan, sau sẽ đặng sung túc, tích nhiều thành đa, cần kiệm sẽ khá.

– Càn Khôn: Tốn – Khảm =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 

– Khắc mạng: Thủy – Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.

– Địa chi: Tý – Thân =>> Tam hợp.

Nữ 2005 (Ất Dậu, mạng Thủy, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Ất =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Dậu =>> Vợ chồng đặng song toàn, trước nghèo sau dàu, con cái ít.

– Càn Khôn: Tốn – Khôn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn được: Ngũ Quỹ ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Thủy – Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.

– Địa chi: Tý – Dậu =>> Tứ Hành Xung.

NỮ 1996 HỢP TUỔI NÀO?

(Xét chi tiết 10 tuổi – chỉ cần một màu xanh là đủ cho tất cả)

Nam 1998 (Mậu Dần, mạng Thổ, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Mậu – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Mậu – Tý =>> Vợ chồng đặng sum vầy hòa hiệp, phú quý vinh hoa, trước sau đềo đại lợi, con cháu cũng đặng giàu sang.

– Càn Khôn: Khôn – Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Thổ – Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.

– Địa chi: Dần – Tý =>> Bình thường

Nam 1999 (Kỷ Mão, mạng Thổ, cung mệnh Khảm)

– Xung hợp Thiên can: Kỷ – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Kỷ – Tý =>> Vợ chồng đặng làm ăn thịnh vượng nhưng trước phải chịu nghèo rồi sau mới đặng giàu.

– Càn Khôn: Khảm – Khôn =>> Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) – Khắc mạng: Thổ – Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.

– Địa chi: Mão – Tý =>> Tứ Hành Xung.

Nam 1997 (Đinh Sửu, mạng Thủy, cung mệnh Chấn)

– Xung hợp Thiên can: Đinh – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Đinh – Tý =>> Vợ chồng rất gian truân, chẳng đặng yên ổn, con cái cũng khó nuôi, hoặc nghèo nàn.

– Càn Khôn: Chấn – Khôn =>> Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn được: Hại Họa ( Thật xấu )

– Khắc mạng: Thủy – Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.

– Địa chi: Sửu – Tý =>> Lục Hợp.

Nam 1996 (Bính Tý, mạng Thủy, cung mệnh Tốn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Tý =>> Người vợ sinh sản khó, nhưng nuôi được thì danh thơm. Trước sau cũng giàu sang Đại Lợi, nếu có vợ lẽ thì vợ lễ sẽ sinh con trai.

– Càn Khôn: Tốn – Khôn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn được: Ngũ Quỹ ( Thật xấu )

– Khắc mạng: Thủy – Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.

– Địa chi: Tý – Tý =>> Bình thường

Nam 1995 (Ất Hợi, mạng Hỏa, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Ất – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Ất – Tý =>> Con cái đặng thi đổ nhưng phải đặng chịu gian nan từ thủa nhỏ. Sung sướng về tuổi già.

– Càn Khôn: Khôn – Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Hỏa – Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.

– Địa chi: Hợi – Tý =>> Bình thường

Nam 1994 (Giáp Tuất, mạng Hỏa, cung mệnh Càn)

– Xung hợp Thiên can: Giáp – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Giáp – Tý =>> Có con cái đềo đặng danh dự và quyền thế, nhưng Không có ân đức về sau.

– Càn Khôn: Càn – Khôn =>> Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 

– Khắc mạng: Hỏa – Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.

– Địa chi: Tuất – Tý =>> Bình thường

Nam 1993 (Quý Dậu, mạng Kim, cung mệnh Đoài)

– Xung hợp Thiên can: Quý – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Quý – Tý =>> Đặng giàu sang, con cái thì đỗ cao, nếu tha phương thì có nhiều đại lợi.

– Càn Khôn: Đoài – Khôn =>> Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khôn được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 

– Khắc mạng: Kim – Thủy =>> Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận.

– Địa chi: Dậu – Tý =>> Tứ Hành Xung.

Nam 1992 (Nhâm Thân, mạng Kim, cung mệnh Cấn)

– Xung hợp Thiên can: Nhâm – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Nhâm – Tý =>> Vợ chồng sẽ có bệnh tật, thường gặp sự thưa kiện, dẫu sinh con trai hay con gái cũng Không toàn vẹn.

– Càn Khôn: Cấn – Khôn =>> Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 

– Khắc mạng: Kim – Thủy =>> Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận.

– Địa chi: Thân – Tý =>> Tam hợp.

Nam 1991 (Tân Mùi, mạng Thổ, cung mệnh Ly)

– Xung hợp Thiên can: Tân – Bính =>> Chồng Tân lấy Vợ Bính rất tốt. 

– Thiên can soi địa chi: Tân – Tý =>> Nếu cưới vợ sớm thì dẫu có con cũng Không thành đạt, hay sanh con khò nuôi đến lớn, lấy vợ sau mới đại lợi.

– Càn Khôn: Ly – Khôn =>> Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn được: Lục Sát ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Thổ – Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.

– Địa chi: Mùi – Tý =>> Bình thường

Nam 1990 (Canh Ngọ, mạng Thổ, cung mệnh Khảm)

– Xung hợp Thiên can: Canh – Bính =>> Chồng Canh lấy Vợ Bính rất Xấu. 

– Thiên can soi địa chi: Canh – Tý =>> Lấy nhau gặp thời thì tốt, nếu Không thì dù trai hay gái trọn đời củng chẳng có gì vinh hiển.

– Càn Khôn: Khảm – Khôn =>> Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) – Khắc mạng: Thổ – Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.

– Địa chi: Ngọ – Tý =>> Lục Xung. Tứ Hành Xung.

Nam 1989 (Kỷ Tỵ, mạng Mộc, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Kỷ – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Kỷ – Tý =>> Vợ chồng đặng làm ănthịnh vượng nhưng trước phải chịu nghèo rồi sau mới đặng giàu.

– Càn Khôn: Khôn – Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Mộc – Thủy =>> Mộc với Thủy tương sinh tiền tài phú túc, con cháu đông, vợ chồng Bách Niên Giai Lão.

– Địa chi: Tỵ – Tý =>> Bình thường

Nam 1988 (Mậu Thìn, mạng Mộc, cung mệnh Chấn)

– Xung hợp Thiên can: Mậu – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Mậu – Tý =>> Vợ chồng đặng sum vầy hòa hiệp, phú quý vinh hoa, trước sau đềo đại lợi, con cháu cũng đặng giàu sang

– Càn Khôn: Chấn – Khôn =>> Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn được: Hại Họa ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Mộc – Thủy =>> Mộc với Thủy tương sinh tiền tài phú túc, con cháu đông, vợ chồng Bách Niên Giai Lão.

– Địa chi: Thìn – Tý =>> Tam hợp.

Nam 1987 (Đinh Mão, mạng Hỏa, cung mệnh Tốn)

– Xung hợp Thiên can: Đinh – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Đinh – Tý =>> Vợ chồng rất gian truân, chẳng đặng yên ổn, con cái cũng khó nuôi, hoặc nghèo nàn.

– Càn Khôn: Tốn – Khôn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn được: Ngũ Quỹ ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Hỏa – Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.

– Địa chi: Mão – Tý =>> Tứ Hành Xung.

Nam 1986 (Bính Dần, mạng Hỏa, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Tý =>> Người vợ sinh sản khó, nhưng nuôi được thì danh thơm. Trước sau cũng giàu sang Đại Lợi, nếu có vợ lẽ thì vợ lễ sẽ sinh con trai.

– Càn Khôn: Khôn – Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Hỏa – Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.

– Địa chi: Dần – Tý =>> Bình thường

Các bạn có thể xem bài viết liên quan tuổi 1996: tử vi tuổi 1996 hằng năm

Thân ái!

Dịch Vụ Chuyển Nhà Thái Phong

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DỊCH VỤ

CHUYỂN NHÀ TRỌN GÓI THÁI PHONG

Commenti
URL di Trackback:

Nessun commento. Vuoi essere il primo.